Sayfalar


ULUSAL İLETİŞİM AĞI

5 Şubat 2012 Pazar

Alo İmdat Hatlarının Doğru Kullanılması


Alo imdat hatları şiddet konusunda önemli adımlar atmış olan tüm ülkelerde önemli fonksiyonları olan  bir girişimdir. Yapılan çalışmalar göstermektedir ki kendini maruz kaldığı şiddetten dolayı çaresiz ve yalnız hisseden çocuk ve kadınlar çevrelerindeki birisi yerine telefon hatlarını tercih etmektedirler.

Çevresindeki kişiye güven sorunu yaşamaktan yaşadığı olayın duyulmamasını isteme gibi bir çok nedenden dolayı telefon hattı çok daha fazla tercih edilmektedir. Tabii bu tercihte hattın karşısındaki  kişinin yardımcı olabileceği, destek hizmeti verebileceği beklentisinin de büyük önemi vardır.

Bizde ise çok işe yarayabilecek bu sistemin hala yeterli ve işlevsel düzeyde kullanılamadığı da  görülmektedir.

Eskiden hiç işlevi olmayan ALO183 hattı bugün 7/24 olarak çalışmaya başlamıştır. Bu önemlidir ama  hat amaca ne denli hizmet etmektedir? Bence sorgulanması gereken durum budur. Çünkü her geçen gün artan çocuğa yönelik şiddet olgularında bu hat belki de kurtarıcı rolü oynayacak kadar önemliyken şiddete maruz kalan çocukların burayı aramak akıllarına bile gelmiyorsa, o zaman yanlışın nerede olduğunu da aramak gerekiyor.

Çünkü bu konuda çok aktif ve iyi çalışmalar yapan İtalya’da sistemin çok önem taşıyor olmasında  hatlara bağlı müdahale ekiplerinin olmasının da yadsınmaz önemi bulunduğunun altını çizmek gerekiyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan aramaların sadece %6.7’sinin çocuk istismarı konusunu içermesi benim kaygılarımın doğru olduğunun bir başka delilini oluşturmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı da Mart ayından başlayarak ALO147’yi çalıştırmaya başlayacağını ilan etti. Internetin bu denli yaygın olduğu günümüzde bilgilenme amaçlı kullanım için bu denli fazla yatırıma gereklilik var mı tartışmalı olduğundan bu hattın da danışma amaçlı olacağını düşünmek mantıklı olur.

Danışma için hattın ucundakilerin bilgili olması çok önemlidir. Bilgili eleman boyutunun yeterince  üzerine eğilinmediğini düşünüyorum.

Alo imdat hatlarının şiddetin önlenmesinde çok önemli işlevi olduğuna inanıyorum ancak, insan kaynağına yatırım yapılarak ve kamuoyuna duyurularak bu hat işlevsel olabilir.

Hattı arayan derdine çare bulunabileceğine inanmalı ve görmeli diye düşünüyorum.

Kaynak gösterimi:  www.0-18.org